Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

 • Samlet elevtal pr 1-2-2018: 782 elever

 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe pr. 1-2 2018:

 • Indskolingen       (0. – 3. klasse): 25,2 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet      (4. – 6. klasse): 25,3 elever pr. klasse
 • Udskolingen        (7. – 9. klasse): 25,0 elever pr. klasse
 • M klasser:           (0. – 1. klasse):  6,0 elever pr. klasse

 

Antal spor

Indskolingen

 • M0 1 spor
 • 0. årgang 4 spor
 • 1. årgang 4 spor
 • M1 1 spor
 • 2. årgang 3 spor
 • 3. årgang 3 spor

Mellemtrinet

 • 4. årgang 3 spor
 • 5. årgang 3 spor
 • 6. årgang 3 spor

Udskolingen

 • 7. årgang 3 spor
 • 8. årgang 3 spor
 • 9. årgang 2 spor

 

Antal medarbejdere

Opgørelse over antallet af medarbejdere:

Medarbejdere ansat i lærerstillinger                     pr.  1.2.2018: 61

 

Medarbejdere ansat i pædagog- og medhjælpere  pr.  1.2.2018: 36

 

Medarbejdere ansat i andre stillinger

(ledelse, kontor, rengøring, vikarer m.fl.)              pr.  1.2.2018: 39