Antal medarbejdere

Opgørelse over antallet af medarbejdere:

  • Antal medarbejdere ansat i lærerstillinger        pr. 1.8.2016: 54
  • Antal medarbejdere ansat i pædagogstillinger  pr. 1.8.2016: 36
  • Antal medarbejdere ansat i andre stillinger      pr. 1.8.2016: 50

 

 

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

  • Samlet elevtal pr 1-8-2016: 765 elever

 

 

 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:

  • Indskolingen       (0. – 3. klasse): 25,0  elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet      (4. – 6. klasse): 27,0 elever pr. klasse
  • Udskolingen        (7. – 9. klasse): 25,0  elever pr. klasse
  • M klasser:           (0. – 1. klasse): 12     elever pr. klasse