Inklusionspædagoger
 
Karsten R. L. Helsted      0. - 4. årgang
John Saleem Andersen    5. - 9. årgang
Telefon 33 66 92 61
Mandag til fredag kl. 8.00 – 16.00
Mail: på skolens intranet
                  
 

Inklusionspædagogernes arbejde består i, at deltage i skolens arbejde med at styrke inklusionen, med særligt fokus på børn og unge med særlige behov.  I praksis kommer det til udtryk i

  • Vejledning af lærere, pædagoger og forældre
  • Sparring eller deltagelse i konkrete forløb. Forløbene retter sig mod udvikling af fællesskab samt sociale og personlige kompetencer hos barnet eller den unge
  • Samtaler med enkelte eller grupper af børn/unge, fx om: at strukturere hverdagen, socialtræning, eksplosiv adfærd, trivsel osv.
  • Særligt samarbejde med forældre i vanskeligheder