Skolepsykologerne

 

 
  Psykolog Kaja Holmsberg
Mobil 27 25 00 70
Mandag kl. 9.00 – 16.00
Mail: cn16@kk.dk
Psykolog Hanne Pia Eriksen
Mobil 24 97 38 61
Torsdag kl. 9.00 – 16.00
              
 

Psykologer på Utterslev Skole understøtter lærere, pædagoger og

ledelse i arbejdet med elevernes trivsel og udvikling.

Psykologerne sidder med i skolens ressourcecenter som eksterne vejledere og

samarbejdspartnere.

Da de er eksternt tilknyttet, skal der altid indhentes samtykke fra forældre før de går

ind i en sag om en specifik elev. På skolen bruges  deres hjælp til observationer i

klasserne eller på årgange. Disse observationer kan danne grundlag for vejledning

omkring samspillet mellem lærere og elever samt eleverne imellem.

De tilbyder desuden supervision til lærerne og teams. De kan deltage i møder med

forældre omkring den enkelte elev, hvis der er bekymring for elevens

faglige udvikling og trivsel. De kan efterfølgende planlægge et udredningsforløb og

sparre med forældre og personale omkring arbejdet med eleven.

De kan også have understøttende samtaler med enkeltelever eller grupper af elever,

hvis der er behov for dette.

Psykologerne kan holde oplæg på forældremøder og forældremorgencafé omkring

temaer som eksempelvis børns udvikling, trivsel, relationer osv.