Om Folkeskolens afsluttende prøver

 

Når en elev afslutter 9. klasse i folkeskolen, skal eleven til syv obligatoriske prøver. Formålet med folkeskolens afgangsprøver er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for det enkelte fag. Prøverne skal samtidig sikre, at alle elever får en uvildig afsluttende evaluering efter 9. klasse.

Prøvefagene i 9. klasse

Ved afslutningen af 9. klasse skal eleverne i folkeskolen aflægge syv obligatoriske prøver. De består af fem bundne prøver og to prøver, som Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen finder ved hjælp af elektronisk lodtrækning. De fem bundne prøver:

 

Prøvefag i 9. klasse

Oversigt over bundne prøvefag, prøvefag til udtræk, frivillige prøvefag i 9. klasse.

Prøver i 9. klasse (FP9)

B: Bundne prøvefag, U: Prøvefag til udtræk, F: Frivillige prøvefag

Bundne prøvefag

Mundtlig

Skriftlig

Dansk

B

B

Matematik

 

B

Engelsk

B

 

Flerfaglig naturfag

B

 

 

To prøver til udtræk

Der udtrækkes én prøve fra den humanistiske fagblok (skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab) og én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig matematik og idræt).

Prøvefag til udtræk

Mundtlig

Skriftlig

Engelsk

 

U

Tysk/fransk

U

U

Historie

U

 

Samfundsfag

U

 

Kristendomskundskab

U

 

Biologi

 

U

Geografi

 

U

Fysik/Kemi

 

                U

Matematik

U

 

 Idræt

 

 

Frivillige prøvefag

Eleverne kan desuden vælge at aflægge prøve i et eller flere af de følgende frivillige valgfag:

Frivillige prøvefag

Mundtlig

Skriftlig

Tysk/fransk

F

F

Håndarbejde

F

 

Sløjd

F

 

Madkundskab

F

 

Håndværk og Design

 F

 

 

Eleverne og faglærerne må tidligst få oplyst, hvilke fag der er blevet udtrukket en uge, inden de skriftlige prøver begynder.

 

23. april 2019 - Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk.

 

 

Datoer for de skriftlige prøver maj 2019

 

 

 Læs mere om prøverne på Undervisningsministeriets webside