Normeringer

 

Normeringen i UFOen (pr. 1. januar 2018):

Børnehaveklasse - 3. klasse: 1 voksen til 13 børn.

UFOens samlede børnenormering udgør pr. 1. januar 2018: 347 børn.

 

Personalenormering:

Udover ledelsen er der ansat 12 skolepædagoger, 9 pædagogmedhjælpere, og 3 pædagogstuderende. UFOen har et mindre vikarkorps.