UFOens Forældreråd

Fritidsinstitutionen ved Utterslev Skole, UFOens har et forældreråd, bestående af fem forældrerepræsentanter og to personalerepræsentanter fra UFOen. 

Forældrerådet holder møde cirka fire gange om året - eller oftere efter behov.

Forældrerepæsentanterne vælges på forældremødet i efteråret og sidder i Forældrerådet i en to-årig periode. 

Forældrerådet holdes løbende orienteret om UFOens dagligdag, dvs. planlægning, økonomi, nye tiltag og deltager ligeledes i ansættelsen af skolepædagoger. 

 

Forældrerådet - Forældrerepræsentanter og personalerepræsentanter

Thomas Dollars (fm.)

Forældrerepræsentant

Far til Elvira 1.C & Filippa 4.A

Stig G. Larsen

Forældrerepræsentant

Far til Linus 1.C & Oskar 4.B

Jesper S. Nielsen

Forældrerepræsentant

Far til Maja 1.A & Signe 4.B

Mohamed E. Idrissi

  Forældrerepræsentant    

Far til Amelia 0.A

Lotte N. Khuansek

  Forældrerepræsentant  

Mor til Kleo 2.B

Jeanette H. Larsson

Personalerepræsentant

KKFO-leder

Mette A. Sommer

Personalerepræsentant

Skolepædagog

 

Kontakt til Forældrerådets repræsentanter foregår via ForældreIntra.