UFOens Forældreråd

Fritidsinstitutionen ved Utterslev Skole, UFOens har et forældreråd, bestående af fem forældrerepræsentanter og to personalerepræsentanter fra UFOen. 

Forældrerådet holder møde cirka fire gange om året - eller oftere efter behov.

Forældrerepæsentanterne vælges på forældremødet i efteråret og sidder i Forældrerådet i en to-årig periode. 

Forældrerådet holdes løbende orienteret om UFOens dagligdag, dvs. planlægning, økonomi, nye tiltag og deltager ligeledes i ansættelsen af skolepædagoger. 

 

Forældrerådet - Forældrerepræsentanter og personalerepræsentanter

Thomas Dollars (fm.)

Forældrerepræsentant

Far til Elvira 0.C & Filippa 3.A

Stig G. Larsen

Forældrerepræsentant

Far til Linus 0.C & Oskar 3.B

Jesper S. Nielsen

Forældrerepræsentant

Far til Maja 0.A & Signe 3.B

Marie Juul-Andersen

  Forældrerepræsentant    

Mor til Kamille 3.B

Lotte N. Khuansek

  Forældrerepræsentant  

Mor til Kleo 1.B

Jeanette H. Larsson

Personalerepræsentant

KKFO-leder

Mette A. Sommer

Personalerepræsentant

Skolepædagog

 

Kontakt til Forældrerådets repræsentanter foregår via ForældreIntra.