Fysiske rammer - UFOen

 

UFOen ligger i Bygning 1 på Utterslev Skole, i samme bygning som Indskolingen.

Indskolingen og UFOen har lokalefællesskab, med enkelte basisrum forbeholdt skoledelen og enkelte basisrum forbeholdt fritidsdelen.

MiniUFOen (kommende 0. årgang) holder fra maj - juni til i UFOens lokaler i Bygning 1. 

UFO-ledelsen har kontorer i Bygning 5 på Utterslev Skole, i samme bygning som Læringscenter, Skolens kontor, Skolens ledelse og det fælles personalerum.

UFOen har mulighed for at benytte Utterslev Skoles lokaler i UFOens åbningstid.

Salen i Bygning 7, musikrum i Bygning 4, Multisalen og Pædagogisk Center i Bygning 5 er de lokaler UFOen oftest bruger.

Udover disse benyttes også faglokaler til særlige pædagogiske aktiviteter og emner.

Fritidsinstitutionen ved Utterselv Skole UFOens lokaler:

Drama & Musik  til drama, musik, historielæsning & rollespil
Spille- / IT-rum  til bordtennis, bordfodbold, computer- og consolspil, samt LEGO.
Grovværksted  til grovmotorisk kunst & kreativitet, såsom maling o.lign.
Hobbyrum - 1. sal  til finmotoriske aktiviteter, såsom perler og syning.
Café - Hygge & Fordybelsesrum

 til frugtspisning, læsning, brætspil & små aktiviteter