UFOen består af følgende:

 

Fritidsordningen, hvor børnene går fra børnehaveklasse til og med 3. klasse, samtmodtageklasser (M-klasser).

UFOen - Utterslev SkoleFritidsOrdning

Skolefritidsordningen er etableret i henhold til folkeskolelovens paragraf 3, stk. 4.

Skolebestyrelsen er tilsynsførende og Skolelederen er øverste pædagogiske og administrative leder i fællesskab med UFO-lederen. UFO-lederen indgår i Skoleledelsen.