UFOens dagligdag

 

Ved det daglige planlægningsmøde evalueres den foregående dag, der gives praktiske beskeder og den aktuelle dag aftales.

 

Kl. 14.00 overtager UFOens personale de børn som har fri fra skole og er tilmeldt UFOen. Børnene er selv med til at krydse sig ind og ud vores afkrydsningssystem, Tabulex, på touchskærmene i UFOen.

 

I skoleåret 2018-2019 har 0., 1., 2. og 3. årgang fri fra skole kl. 14.00. Hver årgang har to faste dage om ugen Understøttende Undervisning fra kl. 12.10 -14.00, som årgangens pædagoger står for.

 

På månedens aktivitetsplan er det anført hvilke aktiviteter der afvikles i årgangene og i de pædagogiske teams, og hvornår de forskellige årgange har båldag og årgangsdag, evt turdag.

 

Herudover kan der være spontane ture ud af huset, hvor vi er tilbage i UFOen igen senest kl. 16.30.