Undervisningsmiljøvurdering

 

Arbejdsmiljørepræsentant Ragnheidur Asgeirsdottir har gennemført en trivselsundersøgelse blandt eleverne i 2015.

Resultatet foreligger ikke endnu.

 

I 2014 gennemførte elever i 5. 7, og 9. klasse WHOs Skolebørnsundersøgelse. Læs rapport: Link til Skolebørns-undersøgelsen resultater fra Utterslev Skole.

 

Projektleder, lektor Mette Rasmussen fra Statens Institut for Folkesundhed skriver følgende i sit takke- og informationsbrev til skolen:

 

”Igen vil vi takke skolen oprigtigt for jeres deltagelse i Skolebørnsundersøgelsen 2014, som vi indsamlede data til i foråret 2014. I har sammen med 70 andre skoler bidraget til, at vi igen har fået meget værdifuld viden om skolebørns sundhed og trivsel fra et stort repræsentativt udsnit af skoleelever i femte, syvende og niende klasse.

Det vedhæftede dokument (se link)er en rapport om sundhed og trivsel blandt eleverne på jeres skole sammenlignet med landsgennemsnittet. Vi håber, denne rapport kan være en inspiration for jeres arbejde. I kan benytte rapporten som I vil. I er velkomne til at gøre den offentlig tilgængelig på skolens hjemmeside, eller udvælge relevante passager til hjemmesiden. Det kan også være, I vælger at benytte rapporten som et internt dokument.

Vi fra projektgruppen benytter data til forskellige videnskabelige publikationer, men vi nævner ALDRIG hvilke skoler der har deltaget, og vi offentliggør ALDRIG data fra navngivne skoler.

Vi indsamlede også data i fjerde klasse. Her benyttede vi et forenklet spørgeskema, og data fra fjerde klasse er derfor ikke helt sammenlignelige med de øvrige klassetrin. Vi har endnu ikke tilstrækkelig vished for validiteten af data fra så unge elever, og disse data indgår ikke i rapporten.