Præsentation af Utterslev Skole

’Natur og Teknik for fuld musik’

Utterslev Skole og KKFO har en naturfaglig profil. 

Skolens fysiske rammer er indrettet, så børnene kan udforske og eksperimentere – både inde som ude.

Utterslev Skole har mange traditioner, hvor musik indgår i stor stil og er en stor del af børnenes hverdag. Der er morgensamling hver dag, som starter med fællessang i de enkelte afdelinger.

Skolen er bygget på en måde, som sikrer, at børnene kan få gode oplevelser, og at de kan bruge deres fantasi hele dagen.

 

Kanalen- det levende midtpunkt

Skolens midtpunkt er et kanalmiljø, der løber midt gennem skolens bygnin

ger. Kanalmiljøet er et opholdssted, et mødested i dagligdagen, en gangzone og et eksperimentarium, hvor kanalens planter, fisk og små sluser kan bruges i naturfaglige eksperimenter. Også de øvrige udearealer er udformet, så der er plads til at udfolde sig og bruge kroppen og fantasien.

Der er forskellige udearealer, hvor de store træer bliver en del af udemiljøet sammen med krat til at gemme sig i, skovlegeplads, små hyggekroge, hængekøjer, bålplads, køkkenhave og boldbaner.

                       

 

 

 

 

 

 

Miljøvenligt byggeri

Miljøet har været en høj prioritet i skolebyggeriet. Derfor var målet så vidt muligt:

  • at bruge miljøvenlige byggematerialer med lang levetid
  • at minimere brugen af miljø- og sundhedsskadelige materialer og bruge materialer, der til sin tid kan genbruges
  • at minimere energiforbruget

Det skal være rart at opholde sig indendøre på skolen. Det gode indeklima sikres med miljørigtige, lyse og venlige byggematerialer, gode akustik- og lysforhold og effektive ventilations- og udluftningsmuligheder.

Utterslev Skole er en skole, hvor børnene kan udtrykke sig på mange forskellige måder; gennem leg, musik, kunst og anderledes former for læring – en skole, der åbner sig mod lokalområdet og resten af København.

Gå på besøg på Utterslev Skole: Velkommen indenfor