Samarbejde med Nørre Gymnasium, Next og Niels Brock

Nørre Gymnasium: Valgfag for elever på 9. årgang: Astronomi og introduktion til gymnasiets fag og metoder.

Diverse samarbejder indenfor fag som naturfag, dansk og sprog.

Next: Valgfag på 9. årgang - Innovation-Design og Produktion

Niels Brock: Valgfag på 9. årgang - e-handel

 

Udviklingsprojekt i samarbejde med Zahles Seminarium

Fagdidaktiske udviklingsprojekter omfattende praktiklærere, tilknyttede seminarielærere og lærerstuderende i praktik.

6 lærere og deres klasser er med i udviklingsprojektet.

 

Dansk naturvidenskabs Festival

Utterslev Skole har et tæt samarbejde med Danish Factory.

Årets tema ved Dansk Naturvidenskabs Festival var ”Min nye verden”.

Alle elever fra indskolingen, mellemtrinet, samt en gruppe elever fra udskolingen deltog.

 

 

Teach out

Et udeskoleprojekt for eleverne på 6. årgang, hvor der er forskning tilknyttet.

Det vigtigste spørgsmål er: I hvilken grad påvirker denne alternative pædagogiske praksis elevers fysiske aktivitet, akademisk læring, social interaktion og holdninger til skolelivet i almindelighed?

Følgende virksomheder og institutter er med:

Institut for Idræt og Ernæring, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet samt Steno Health Promotion Center, Steno Diabetes Center A/S.
 

Læs mere om projektet

 

Den kreative Platform

deltagelse af lærere på 1. årgang, M1 og M0.

Læs om forskningsprojektet her

 

Grøn udfordring

Elever har deltaget i mange samarbejder.

I 2015 har alle elever i udskolingen deltaget i Grøn Udfordring. Utterslev Skole afholdt selve konkurrencedagen på skolen i samarbejde med Friluftsrådet, Hold Danmark Rent og Dansk Retursystem, der står bag Grøn Udfordring. En af grupperne fra Utterslev Skole vandt tredje pladsen i finalen.

Læs om udfordringen

 

First Lego League

Elever fra 6. årgang, samt en mindre gruppe elever fra 8. årgang har deltaget i First Lego League. Utterslev Skole er supportere på de skoler i København, der deltog i FLL.

Utterslev Skole samarbejder med Ballerup Kommune.

Læs om konceptet First Lego League

 

Klimaambassadører

Utterslev Skole uddanner elever til Klimaambassadører i samarbejde med Pædagogisk Faglighed. Alle elever i Københavns Kommune har mulighed for at være med.

Hør 4 elever fra Utterslev Skole fortælle om klima på DRUltra

Hør elever fortælle om, deres tale på FN´s klimatopmøde

sendt på Radio24syv

 

Grøn Skole - Grønt flag

Lærere fra Utterslev Skole har i samarbejde med organisationen Grønt Flag-Grøn Skole holdt oplæg ude på folkeskoler om, hvordan man bedst organiserer arbejdet på den enkelt skole i forbindelse med opstart af arbejde med det grønne flag.

Alle årgange på Utterslev Skole arbejder med at erhverve det grønne flag, som i 2017 har temaet: affald

 

Praktik i landbruget

Utterslev Skole arrangerer i samarbejde med erhvervsorganisationen Landbrug og fødevarer muligheden for at elever kan komme i praktik i landbruget.

Utterslev Skole hjælper også andre københavnske skoler inden for dette område.

I 2015 har 9. årgang har været i Nordjylland hvor halvdelen boede privat hos landmandsfamilier, mens den anden halvdel boede på Hobro vandrerhjem, herfra var der udflugter til Danmarks Kvægforskningscenter, Arla Mejeri og diverse landbrug.

 

Learning by gardening

Skolehaverne er et udeskoleprojekt, hvor eleverne starter i Københavns skolehaver i slutningen af 1. årgang og slutter i begyndelsen af 2. årgang.

Se tidligere skolehaveavis lavet af en 2. årgang: Havetidsskrift for have-elskere

 

Læringsfestival

På årets Læringsfestival havde skolen en stand. Her var pædagoger, lærere og en gruppe elever med for at fortælle om Utterslev Skole og den naturfaglige profil.

 

Udeskole

Alle årgange på Utterslev Skole er udeklasser.

Udeskole handler om at arbejde med læringsmålstyret undervisning i vekselvirkning mellem inde- og uderum inden for en bred vifte af fag og på forskellige trin.
 

 

Den afhængige hjerne

8. årgang har deltaget i en konkurrence ”Den afhængige Hjerne”, der var et samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune og medicinalvirksomheden Lundbeck.

8. årgang fra Utterslev Skole vandt 1. pladsen.

Læs om konkurrencen

 

 

 

 

 

Flerfaglig naturfagsprøve

Alle naturfagslærere i udskolingen deltager i et udviklingsprojekt med fokus på den flerfaglige naturfagsprøve med fagene biologi, geografi og fysik/kemi. Utterslev Skole har tidligere været med i lignende forsøg i 2 år med Undervisningsministeriet. Det nye udviklingsarbejde er i samarbejde med UCC Metropol.

 

 

Talentfulde unge

Dette er et samarbejde med Akademiet for talentfulde unge og Nørre Gymnasium.

Et projekt der hidtil har været målrettet gymnasieelever. Nu vil Utterslev Skole  i samarbejde med andre folkeskoler i København og omegn være pionerer for at lave et lignende projekt for folkeskoleelever.

I en almindelig klasse er der altid et par elever, der har evne og lyst til at arbejde ekstra med deres faglige interesser. Akademiet for Talentfulde Unge er et særligt tilbud til disse engagerede elever, og Akademiets program giver dem muligheden en række nye udfordringer og faglig inspiration.

Akademimedlemmerne er tilknyttet programmet i to år fra midten af 8. årgang og frem til midten af 9. årgang.

Læs om unge talenter

 

Københavner Akademiet

Dette tilbud er et intensivt læringsforløb for elever på 8. årgang, forløbet indeholder bl.a. en 14 dages camp. Tilbuddet er kun for drenge, som har viljen til at forbedre sig markant både fagligt og personligt.

 

 

Turboløb

Turboforløb er intensive læringsforløb i samarbejde med Københavns Befæstning. Målgruppen er mindre grupper af elever udskolingen.

 

Unge forskere

Utterslev Skole vil give elever fra mellemtrin og udskoling mulighed for at deltage i Unge forskere, en kreativ- og innovationskonkurrence med udgangspunkt i naturfag.

Læs om unge forskere

 

 

Børn og høns

Lærere i indskolingen er i gang med at planlægge at bygge et hønsehus på arealet ved indskolingen.

Desuden er de ved at udarbejde planer for hvordan temaet høns inddrages i undervisngen, hvordan og hvem, der skal passe hønsene.

Det skal ligesom i Darwin være børn fra en bestemt årgang, der passer hønsene i samarbejde med lærere og forældre.

 

Skoleskak

Uddanne lærere og inddrage skak i elevernes undervisning. På længere sigt kan eleverne deltage i skakturneringer.

Læs mere her

   
 


Teknologi i hverdagen

Utterslev Skole har uddannet elever til at kunne hjælpe sine kammerater i teknologirummet, der er indrettet på skolens læringscenter.

Rummet skal inspirere eleverne til at bruge det nyeste indefor teknologi. Programering af  Lego og Arduino. Tegne i 3D programmer og printe ting ud i 3D. Lave sine egne 3D briller m.m.

 

Madlejr for 7. årgang, en uges lejr med fokus på mad, mod og naturlige råvarer. Et samarbejde med Arlafonden.

Læs om madlejr