Flerfaglig naturfagsprøve

Tekst: Peter Høstved (uddrag af KK, Nr. 19, 7. december 2011)

To københavnske skoler, Utterslev Skole og Brønshøj Skole, har deltaget i Undervisningsministeriets forsøg med tværfaglige naturfagsprøver. På Utterslev Skole deltog 38 elever i den nye flerfaglige prøve i naturfag, og de fik et karaktergennemsnit på 7,9 i den mundtlige prøve. Som kontrol skulle eleverne også op i en skriftlig prøve i fysik/kemi, og her var karaktergennemsnittet på 7,0. Til sammenligning fik den forrige årgang ved den traditionelle mundtlige prøve i fysik/kemi en gennemsnitskarakter på 8,1. Pia Mølholm, leder af læringsmiljøet, fortæller om prøveafviklingen:

“Der blev trukket lod mellem biologi, geografi og fysik/kemi, og her på Utterslev trak vi skriftlig fysik/kemi. Den skriftlige prøve i fysik/kemi blev afprøvet for første gang i 2011. Alle andre skoler kan kun få trukket biologi eller geografi, da den skriftlige fysikprøve kun er en mulighed for de 13 skoler og 523 elever, der er med i forsøget. Ved en sammenligning af karaktererne fra den skriftlige fysik/kemiprøve var der en tendens for de 200 elever fra statistikken, at de lå omkring 2 karakterer højere end ved den traditionelle mundtlige fysik/kemiprøve. Personligt synes jeg ikke, man kan sammenligne de to prøver, da det på mange måder er helt forskelligt indhold og forskellige krav der stilles.
Sammenfattende siger Pia Mølholm:
“Eleverne har i 8.-9. klasse været undervist i 12 emner, fx fra ”jord til bord”, ”økologisk og konventionelt produceret”, ”mutationer”, og ”brintsamfundet”. Der har været stor tilfredshed blandt eleverne, og især, fordi de havde 24 timers forberedelse.”