Klima og bæredygtighed

Trin: Alle klassetrin

Bæredygtig skole VUUF og Klimaambassadører

Vil I være en bæredygtig skole?

Kom og få en intro til hvordan Utterslev er en bæredygtig skole og arbejder på at blive en energigivende skole – tag klassen med! Book et besøg.

Utterslev Skole vil gerne være bæredygtig skole og dermed en  energigivende skole. Vores vision er, at skolen i fremtiden vil være selvforsynende og levere overskydende energi til byen. Dette mål skal nås med en målrettet indsats for energibesparrende tiltag kombineret med produktion af elektricitet ved vedvarende energiformer. 

I tæt samarbejde med skolens tekniske personale skal eleverne være med til at pege på muligheder for, hvordan skolen kan være energigivende, og hvad det vil koste af investeringer i evt. vindmøller, solceller eller andre energikilder.

Med Københavns ambitiøse plan om at være verdens metropol for grøn vækst, sætter kommunen fokus på arbejdet med at skabe en grønnere, sundere og mere bæredygtig by.

Denne vision, vil vi som Naturfaglig profilskole konkretisere gennem VUUF og Klimaambassadør projektet hvor udvalgte elever fra 6. eller 7. årgang bliver uddannet som klimaambassadører til at lede klassens miljøprojekter.

Sidste år deltog Guldberg Skole, Vanløse Skole, Tove Ditlevsens Skole, Utterslev Skole, Bæredygtig udvikling, København og Consito via Øresundsprojektet med deres 8. og 9. klasser

I kan deltage. Kontakt os og hør om vores erfaringer eller gå direkte til projektet på:

Københavns kommunes Klimambasadørprojekts hjemmeside: www.groen.kk.dk/alt-om-os/projekter-og-tiltag/ambassadør

Gennem praktiske, kreative og innovativ undervisnings- og læringstilbud i børnehøjde, arbejder Kontoret for Bæredygtig Udvikling for at give alle Københavns børn og unge en Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

I kontoret for bæredygtig udvikling i Københavns kommune ligger miljøteamet. Her ligger VUUF

 

VUUF

videnscenter, uddannelse, undervisning og facilitering
Styrket samarbejde om bæredygtighed

Miljøteamet faciliterer samarbejdsrelationer mellem forskellige skoler, institutioner og Kontoret for Bæredygtig Udvikling med henblik på at styrke uddannelse for bæredygtig udvikling for børn og unge i København.

Som eksempel på et sådan samarbejde er der netop ved at blive udarbejdet et koncept, der skal støtte op om at gøre skoler til videnscentre i undervisning af elever, uddannelse af lærere og facilitering af forløb med fokus på energi- og ressourceseffektivitet, uddannelse af bæredygtig udvikling og kernefagligheden – konceptet har fået navnet VUUF. VUUF kan også benyttes af institutioner, der ønsker særlig fokus på bæredygtighed.

Se hvilke skoletilbud der gemmer sig under kontoret for bæredygtig udvikling i København Kommune.

Læs mere på EMUs hjemmeside for bæredygtig udvikling:  http://ubu.emu.dk/tvaers/profiler/kbu-kk.html

Skolehaverne

Utterslev Skole har gennem flere år besøgt og anvendt de københavnske skolehaver en gang om ugen, som er et tilbud til folkeskolerne i København. Klassen har sine egne små haver, der skal passes og høstes. Her møder man om morgenen og i samarbejde med underviserne, arbejdes der med begreber som nedbrydning, en plantes opbygning, næringsstoffer, kredsløb eller organisk materiale alt sammen tilpasset elevernes niveau. Derefter er det praktisk arbejde afhængigt af årstiden.

Læs mere på Københavns Skolehavers hjemmeside:  http://www.kbhskolehaver.dk/