Mayssa Ayoub
tlf. 26 29 01 29
mail: [email protected]


Mayssa er på skolen hver mandag, men kan også kontaktes telefonisk

alle hverdage mellem kl. 9-16. 

Skolens integrationsvejleders arbejde er at vejlede lærere, pædagoger

og forældre om det gode skole-hjemsamarbejde.


Mayssa samarbejder også ofte med skolens inklusionspædagog

Marianne Honore, om trivselsforløb for grupper af børn, der har til formål at fremme gensidig forståelse og mangfoldighed.

Som forældre kan du kontakte mig, hvis du har behov for hjælp til

praktiske ting omkring dit barns skolegang fx forældreintra, eller hvis du har behov for vejledning omkring dit samarbejde med skolen.


Hvis du er kontaktforældre, kan du også kontakte Mayssa, hvis du har

brug for sparring omkring sociale arrangementer i klasse/på årgangen.