Princip for dannelse af børnehaveklasser

 

Formålet med dette princip er at understøtte muligheden for at danne velfungerende klasser, hvor det enkelte barn møder børn, der er forskellig fra dem selv og at alle sikres den optimale trivsel og mulighed for at lære.

 

Kommende børnehaveklassebørn starter 1. maj i KKFO-regi i én samlet storklasse – 00. årgang.

 

I maj og juni måned arbejdes der med storklassen som samlet gruppe og opdelt i mindre grupper. De pædagogiske medarbejdere, der er tilknyttet børnegruppen, er ansvarlige for de pædagogiske mål og opdeling af eleverne i denne periode. De skiftende gruppeopdelinger skal hjælpe børnene med at skabe nye relationer og understøtte, at den endelige klassedannelse sker på et kvalificeret grundlag.

 

Den sidste uge inden sommerferien foretages den endelige klassedannelse.

 

Eleverne deles i klasser, hvor observationer fra det daglige arbejde samt viden fra samarbejdet med børnehaverne indgår. Det enkelte barns klasseplacering sker i samråd med barnets forældre.

 

Skolelederen har ansvaret for den endelige fordeling af eleverne.

 

Det tilstræbes at:

 

Mangfoldigheden blandt børnene i skoledistriktet afspejles i klasserne, blandt andet ved sprog, etnicitet og geografisk bopæl

 

Antallet af børn forsøges ligeligt fordelt i klasserne og der tilstræbes en rimelig fordeling af drenge og piger

 

Der tages hensyn til alle børn, herunder at skabe det bedst mulige inkluderende læringsmiljø for børn med særlige behov

 

Der tages hensyn til børnenes sproglige udvikling, hvor bl.a. viden fra børnehaverne indgår i vurderingen

 

Vedtaget på Skolebestyrelsesmøde den 22. januar 2015