Fritidsinstitution

Hvis du ønsker en plads på Fritidsinstitutionen ved Utterslev Skole, UFOen, skal du skrive dit barn op samtidig med, at du skriver dit barn ind i skole.

Du skriver dit barn ind på www.kk.dk/skoleindskrivning

Fritidsinstitutionen ved Utterslev Skole, UFOen ligger i bygning 1 på Utterlslev Skole, i samme bygning som indskolingen.

Indskolingen og UFOen har lokalefællesskab, med enkelte basisrum forbeholdt skoledelen og enkelte basisrum forbeholdt fritidsinstitutionen.