Læringsplatform og elevplansværktøj

Meebook er alle københavnske folkeskolers nye læringsportal .

Det bliver det nye redskab for lærere, børnehaveklasseledere og skolepædagoger. I Meebook vil der blive udarbejdet årsplaner, læringsforløb, sætte faglige mål, generes elevplaner og lave uddannelsesparathedsvurderinger

Meebook er indført pr. 1. august 2017 på Utterslev Skole og derfor skal det pædagogiske personale have en indkøringsperiode for at komme i gang.

Alle lærere, skolepædagoger og børnehaveklasseledere skal i skoleåret implementere Meebook i planlægningen og i undervisningen.

Det betyder at det første år er et implementeringsår og I kan som forældre forvente følgende:

Årsplaner: Alle team skal lave årgangens årsplan i Meebook. Planen vil løbende ændres i løbet af skoleåret.

Meebook skal nu og her ses som et supplerende værktøj i den daglige forberedelse og undervisning samt på længere sigt som den samlende platform for alt undervisningsmateriale.

Undervisningsforløb med mål og evaluering: Alle lærere, skolepædagoger og børnehaveklasseledere udarbejder og afvikler minimum 3 forløb i Meebook, det kan være fagfaglige, trivsels eller tværfaglige forløb, hvor eleverne arbejder ud fra læringsmål i Meebook.

Elevplaner: Elevplanerne i Meebook udvikles løbende i takt med eleverne bruger Meebook. Elevplanen vil det første år være begrænset til primært at indeholde elevstatus i forhold til trivsel, dansk og matematik.

Forældre login: Alle forældre kan allerede nu logge sig på MeeBook og følge udviklingen i den nye portal:

https://kk.meebook.com/ 

Sådan kommer du som forældre på Meebook

Her kan du som forældre finde spørgsmål og svar om Meebook.