Trivselsprincip for Utterslev Skole

 

Trivsel er noget vi deler med hinanden

Trivsel er et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte barn følelsen af overskud, gå-på-mod, handlekraft og glæde ved livet. God trivsel forudsætter at barnet:

 • har et godt forhold til kammeraterne
 • har et godt forhold til læreren/pædagogen
 • bakkes op af deres forældre
 • har en grundlæggende, god følelse af at slå til

Det er vigtigt og værdifuldt at alle, der er en del af skolens liv, forstår deres rolle omkring eget barn og de andre børn og skaber et læringsmiljø, hvor der er rart for alle at være.

For at trives:

 • Vil vi passe på hinanden og fællesskabet
 • Vil vi tale til hinanden i en ordentlig tone og med respekt
 • Vil vi lytte til hinanden
 • Vil vi engagere os og have indflydelse i undervisningen og i elevrådsarbejdet
 • Vil vi have ro til læring
 • Vil vi passe på vores skole
 • Vil vi arbejde på at have et godt undervisningsmiljø og et godt forældresamarbejde

 

Skolens trivselsprincip evalueres hvert år i august måned

 

 

 

 

 

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmøde d. 8. juni 2017