Utterslev Skole abonnerer på følgende materialer:

Der anvendes UNIlogin til alle websiderne

(Portaler, websider og I-bøger)

   
 

https://ordbog.gyldendal.dk/  alle skolens elever

dansk-dansk

Dansk-engelsk/engelsk -dansk

Dansk-tysk/tysk-dansk

Dansk-fransk/fransk-dansk

Dansk-spansk/spansk-dansk

Oxford


Grammatip.dk  mellemtrin og udskoling


www.skoletube.dk alle elever


http://app.find2learn.dk/ alle elever


 

   
 

http://portaler.gyldendal.dk/

biologi.gyldendal.dk 7-9

dansk.gyldendal.dk 0-2
dansk.gyldendal.dk 3-6
dansk.gyldendal.dk 7-10
engelsk.gyldendal.dk 0-3
engelsk.gyldendal.dk 7-10
fysik-kemi.gyldendal.dk 7-9
geografi.gyldendal.dk 7-9

historie.gyldendal.dk 7-9

matematik.gyldendal.dk 4-6

matematik.gyldendal.dk 7-9
religion.gyldendal.dk 7-9

samfundsfag.gyldendal.dk 7-9

Dansk. Skriftlig fremstilling

Matematik, mundtlige opl. 8-9

Historie 7
Kolorit 1A
Kolorit 1B
Kolorit 2A
Kolorit 2B
Kolorit 3B
Multi 2A
Tjek på idræt

 

   
 

https://minside.alinea.dk

Billedkunstportalen

Danskportalen/indskolingen

Danskportalen/mellemtrinet

Danskportalen/udskolingen

Engelskportalen/indskolingen

Engelskportalen/mellemtrinet

Engelskportalen/udskolingen

Franskportalen/ 5. -10. klasse

Fysik/kemiportalen/udskolingen

Geografiportalen/udskolingen

Historieportalen/mellemtrinet

http://elevunivers.dkelevunivers.dk/indskoling og mellemtrin

Til alle skolens taskebøger fra Alinea er der også en webside, f.eks.:

Francais Formidable 9 9. årgang

Den første læsning 0. - 2. klasse


 

   
 

www.clioonline.dk

Billedkunsfaget/mellemtrinet

Danskfaget/indskolingen

Engelskfaget/indskolingen

Engelskfaget/udskolingen

Historiefaget/mellemtrinet

Idrætsfaget/mellemtrinet

Matematikfessor/hele skolen

religion/indskolingen

Tyskfaget/5. og 6. klasse

Tyskfaget/udskolingen

Evaluerings- og træningsopgaver/historie/3 - 9. årgang

Evaluerings- og træningsopgaver/tysk/5-9. årgang

Evaluerings- og træningsopgaver/dansk/1. - 9. årgang

Evaluerings- og træningsopgaver/religion/2. - 9. årgang

Evaluerings- og træningsopgaver/engelsk/3. - 9. årgang

Evaluerings- og træningsopgaver/samfundsfag/ 7. - 9. årgang

 

 

 
 

http://condidact.dk/dan/

danske-dyr/indskolingen og mellemtrinet

verdens-dyr/indskolingen og mellemtrinet

frilæsning/indskolingen og mellemtrinet


 

   
 

www.opgavehylden.dk


@ktuel-matematik (9. - 10. klasse) 

[email protected] (4. - 5. klasse) 

@ktuel-etik (8. - 10. klasse) 

@ktuelsnak (6. - 8. klasse) 

[email protected] (8. - 10. klasse)

[email protected] (6. - 7. klasse)

TIP 12 (6. - 8. klasse) 

[email protected] (1. - 2. klasse) 

[email protected] (0. - 7. klasse) 

[email protected] TEMA (1. - 9. klasse) 

[email protected] (8. - 10. klasse) 

tjek [email protected] biblen (3. - 10. klasse) 

Die ersten Schritte (5. - 6. klasse) 

Deutsch als Fremdsprache (6. - 10. klasse) 


 

   
 

www.mv-nordic.com/dk/skole

CD-ord/alle elever

Into Word/alle elever

Disse to programmer kan gratis blive installeret på den enkelte elevs computer


 

   
 

www.Office.com

Office365 installeres på alle skolen computere og kan installeres på alle elevers private computere.