Skolebestyrelsesvalg 2018

Mangfoldighed gør stærk - levende fælleskaber - læring for fremtiden

Få indflydelse på dit barns hverdag læs her

Hvis du er interesseret i at stille op til SB udfyld dette dokument og aflever det på skolens kontor.              

Kalender for SB valg:

 April

 Torsdag d.   17. april kl.   17- 19.00

 Valg- og orienteringsmøde   samt Skolebestyrelsens

 årsmøde

 Maj

 

Torsdag d. 15. maj

Medio maj skal skoleleder senest modtage en blanket fra de forældre, der ønsker at tilkendegive deres kandidatur til skolebestyrelsen.

 Maj

Onsdag d. 30. maj kl. 17.00

Valgmøde

Først i juni mødes de opstillede kandidater til skolebestyrelsen på skolen, hvor det afgøres, om der bliver fredsvalg eller kampvalg.

 

 Juni

Senest 8. juni

Kommunikation om udfaldet af fredsvalg på hjemmeside og forældre INTRA

 Juni

Senest 8. juni

Kommunikation til hjemmene og områdeforvaltningen i tilfælde af behov for kampvalg.

 Juni

Senest d.11. juni

Brev sendes til hjemmene, med taskepost, om kampvalg. Heri også stemmesedler.

 Juni

Onsdag d. 20. juni

Sidste frist for afgivelse af stemme (seddel) til skolebestyrelsesvalg til skolens kontor

 Juni

Senest 27. juni

 Kommunikation til hjemme samt information på skolens hjemmeside om udfaldet af kampvalg